Konferencje Krakowskie

IX Konferencja Krakowska "Polska regionów - Polska miast"

Szanowni Państwo,

Konferencja Krakowska jest wyjątkowym spotkaniem oraz forum eksperckiej debaty o przyszłości Europy, Polski i jej regionów. W tym roku spotykamy się już po raz dziewiąty, by w gronie wybitnych intelektualistów dyskutować i udzielać nieoczywistych odpowiedzi na pytania o wyzwania stojące przed nami w najbliższej perspektywie.

Tegorocznemu spotkaniu przyświeca hasło: „Polska regionów – Polska miast”. Jego tematem przewodnim będzie próba określenia miejsca Polski w Europie, jej pozycji oraz możliwości kształtowania sceny europejskiej w kontekście zmian dokonujących się w naszym kraju. Debata będzie koncentrować się również na relacjach na styku rządu i samorządu, polskiej polityce przestrzennej a także działaniach w ramach polityki miejskiej oraz tej skoncentrowanej na obszarach wiejskich.

Nie mam wątpliwości, że podobnie jak w poprzednich latach, konferencja będzie okazją do twórczej i inspirującej debaty, skłaniającej do refleksji na temat przyszłości Europy, Polski, regionów i lokalnych społeczności.

 

Zapraszam do udziału w IX Konferencji Krakowskiej,

 

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020